Haber Detayı
26 Ağustos 2020 - Çarşamba 22:30
 
iş yerinden tazminatsız atılma nedenleri neler ?
Çalışanlar dikkat! Cep telefonuyla işyerinde konuşulanları kaydetti!Tazminatsız atıldı..
EKONOMİ Haberi
iş yerinden tazminatsız atılma nedenleri neler ?

Mesai arkadaşlarının, özel görüşme ve konuşmalarını, kendi cep telefonu ile gizlice kayıt ettiği iddia edilen işçi, tazminatsız işten atıldı. Şirket çalışanı işçi, iddiaya göre, kendi cep telefonu ile iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kayıt altına aldığı gerekçesiyle işten çıkartıldı.

 

İş Mahkemesi'nin kapısını çalan işçi, haksız yere işten çıkartıldığını öne sürdü. Fazla mesai ve genel tatil ücreti alacağının bulunduğu iddiası ile kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ve genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını istedi. Davalı şirket ise, davanıın reddini talep etti.

 

Tüm çalışanları Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na davet ediyoruz....

 

İş Mahkemesi, çalışanın işten atılmasını haklı bulurken, tazminatlarını alabileceğine hükmetti.

 

Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise, mesai arkadaşlarının, özel görüşme ve konuşmalarını, kendi cep telefonu ile gizlice kayıt yapan işçinin tazminatsız işten atılmasının önünü açacak bir karara imza attı.

 

YARGITAY: ''ÖZEL HAYATA DOĞRUDAN MÜDAHALE VAR''

 

Yargıtay, Mesai arkadaşlarının, özel görüşme ve konuşmalarını, kendi cep telefonu ile gizlice kayıt yapan işçiye verilen tazminat kararını bozdu.

 

Kararda, çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikayete konu edilmesi halinde suç teşkil edecek bir olay olarak nitelendirdi ve tazminatsız işten atılmayı haklı buldu.

 

Kararda özetle şöyle denildi;

 

''Çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikayete konu edilmesi halinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu, mahkemenin eylemin sübutunu kabul ile birlikte bu durumun ancak geçerli feshe konu edilebileceği şeklindeki kabulünün ise yerinde olmadığı, dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.
Sonuç itibariyle davalı işveren fesihte haklı olduğu için davacının kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.
..''

 

9. HUKUK DAİRESİ 2016/17077 E. , 2020/5997 K.

 

"İÇTİHAT METNİ"


MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


YARGITAY KARARI


A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin davalıya ait işyerinde işçi olarak çalışırken haklı bir neden olmaksızın işten çıkarıldığını, son maaşının net 1.000,00 TL olduğunu iddia ederek; kıdem ve ihbar tazminatları, son aya ait ücret, fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının iş akdinin haklı nedenle sona erdirildiğini, davacının herhangi bir alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacının iş akdinin davalı işveren tarafından 12/12/2013 tarihinde haberdar olunan iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kendi cep telefonu ile gizlice kayıt etmesi eylemi nedeniyle feshedildiği, fesih öncesi 14/12/2013 tarihinde davacı işçiden yazılı savunma talep edildiği ancak davacı işçinin savunma yapmadığı, iş akdinin 18/12/2013 tarihinde 6 iş günlük hak düşürücü süre içinde feshedildiği, çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikayete konu edilmesi halinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu, mahkemenin eylemin sübutunu kabul ile birlikte bu durumun ancak geçerli feshe konu edilebileceği şeklindeki kabulünün ise yerinde olmadığı, dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.
Sonuç itibariyle davalı işveren fesihte haklı olduğu için davacının kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Editör:
Etiketler: iş, yerinden, tazminatsız, atılma, nedenleri, neler, ?,
Yorumlar
Haber Yazılımı